Erf- & schenkbelasting 2021

Erfbelasting
Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.
In 2021 gelden de volgende erfbelasting vrijstellingen:
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend € 671.910,00
Let op: ongehuwd samenwonenden dienen voor deze vrijstelling aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Kind met ziekte of handicap € 63.836,00
(Pleeg-)Kind € 21.282,00
Kleinkind € 21.282,00
Ouder € 50.397,00
Overig (zoals een broer of zus) € 2.244,00

Schenkbelasting
Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.
In 2021 gelden de volgende schenkbelasting vrijstellingen:
(Pleeg-)Kind € 6.604,00
Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 6.604,00 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel
Kind tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 26.881,00 of € 55.996,00 of maximaal € 105.302,00
Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 26.881,00
Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de betaling van een dure studie of opleiding, dan is de vrijstelling onder voorwaarden € 55.996,00.
En als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden maximaal € 105.302,00.
Van deze hogere schenkingen moet u wel aangifte doen! Daarbij moet u een beroep doen op de verhoogde vrijstelling.
Overig (zoals een kleinkind) € 3.244,00 of € 105.302,00.
Jaarlijks mag € 3.244,00 belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.
Wanneer u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een woning of de aflossing van een eigen woningschuld of restschuld, dan is de vrijstelling onder voorwaarden eenmalig €105.302,00. Van deze schenking moet u aangifte doen. Daarbij moet u een beroep doen op deze vrijstelling.

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting
Is het bedrag van de erfenis of schenking hoger dan de vrijstelling, dan is het meerdere belast met erfbelasting of schenkbelasting. Dit meerdere heet dan ook een belaste verkrijging. Na aftrek van de geldende vrijstelling en tot een bedrag van € 128.751,00 betalen gehuwden, geregistreerde partners, ongehuwd samenwonende en kinderen 10% belasting, boven de € 128.751,00 geldt een percentage van 20%.
Kleinkinderen betalen na aftrek van hun vrijstelling tot een bedrag van € 128.751,00 een percentage van 18% en over het meerdere 36%.
Overige personen (zoals ouders, broers/zussen en neven/nichten) betalen na aftrek van de vrijstelling 30% tot € 128.751,00 en over het meerdere 40%.

Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting
Wanneer u ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt, is dit onder voorwaarden tot een waarde van € 1.119.845,00 voor 100% vrijgesteld van erfbelasting of schenkbelasting. Wanneer de waarde hoger is, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting
Voor de erfbelasting krijgt u automatisch bericht van de Belastingdienst over hoe u aangifte moet doen. Voor de schenkbelasting moet u uit eigen beweging aangifte doen.

Vragen over een erfenis of schenking? Vraag het uw notaris!