Er kunnen verschillende redenen zijn voor de wens om een kind te onterven. Soms is de reden simpelweg dat het kind al een voorschot heeft gehad op de erfenis. Maar soms is de aanleiding meer emotioneel beladen. Bijvoorbeeld omdat er een breuk met de familie is of omdat het kind een handicap of verslaving heeft.

Ouders kunnen een kind onterven door dit in een testament vast te leggen. Het onterfde kind kan op zijn beurt een beroep doen op de legitieme portie. De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde van het erfdeel in geld dat het kind zou zijn toegekomen wanneer de overleden ouder geen testament zou hebben opgemaakt. Het kind moet daarvoor zelf in actie komen en binnen vijf jaar na het overlijden zijn legitieme portie opeisen. De legitieme portie geeft slechts recht op een geldvordering. Een onterfd kind kan dus geen goederen opeisen, zoals een gedeelte van de inboedel. Het onterfde kind kan er ook voor kiezen de onterving te aanvaarden.

In de praktijk komt het veel voor dat ouders hun kind onterven als de verstandhoudingen tussen hen en het kind ernstig zijn verslechterd.

Daarnaast worden gehandicapte kinderen ook vaak onterfd. De verzorging van een gehandicapt kind wordt vaak betaald door de Wlz/Wmo. Als het kind een erfenis ontvangt dan telt dit bedrag mee voor het bepalen van de eigen bijdrage. Dit kan voor de ouders een reden zijn om het kind te onterven. De kantonrechter die meekijkt met de nalatenschap vindt bijna altijd dat het kind minimaal zijn legitieme portie moet krijgen. Bij de onterving van een gehandicapt kind is het daarom aan te raden dat hij of zij middels het testament een geldbedrag verkrijgt ter grootte van de legitieme portie.

Ook een kind dat niet gehandicapt is kan een uitkering ontvangen, waarbij wordt gekeken naar het vermogen. Op het moment dat dit kind een erfenis ontvangt kan het zijn dat de uitkering wordt gekort of zelfs helemaal stopt. Ook dan kan onterving een optie zijn.

Heeft u een reden om te denken aan onterving van een kind? Dan adviseren wij u een afspraak met ons te maken om te overleggen hoe aan uw wensen tegemoet kan worden gekomen.