Per 1 juli 2018 is het kantoor van Mr. A.B. Volders te Grootegast verder gegaan onder de naam MW Notariaat.

Notaris Volders zal worden opgevolgd door mr. Marije Saskia Teunissen-Dijkstra. Zij is al een aantal jaren werkzaam op het kantoor in Grootegast als kandidaat-notaris. Vorige week is zij beëdigd als notaris bij de rechtbank te Arnhem. Deze beëdiging kon plaatsvinden nadat het ministerie van Justitie en Veiligheid daarvoor goedkeuring had verleend.

Marije Teunissen zal haar notarispraktijk uitoefenen met de vertrouwde medewerkers Petra van der Veen en Marijke Rienks. Een nieuw gezicht is mr. Welmoed van den Berg-van der Pol. Zij is (waarnemingsbevoegde) kandidaat-notaris.

Het notariskantoor blijft gevestigd in hetzelfde pand aan Het Steen 13 te Grootegast. Alle akten en stukken van notaris Volders en diens voorgangers mr. Ludwig en mr. Huisman blijven daar beschikbaar.

Ons team zal u met enthousiasme en kennis terzijde staan en zet graag voor u de notariële punten op de “i”.

Add Comment