Kopers van appartementen worden niet alleen eigenaar van hun appartement, maar bezitten daarnaast ook een gedeelte van het totale wooncomplex. Het wooncomplex bestaat uit het gebouw en de grond eromheen, eventuele parkeermogelijkheden en bergingen. Door de koop verwerft de eigenaar een zogeheten ‘appartementsrecht’, vastgelegd in een notariële akte.

Bij het wooncomplex hoort een Vereniging van Eigenaars, de VVE. De VVE regelt het onderhoud van het gebouw en tuin, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en de verzekering van het geheel. Verder is de VVE wettelijk verplicht een reservefonds te hebben voor toekomstige grote uitgaven. Alle eigenaren van appartemensrechten zijn automatisch lid van de VVE. Het bestuur van deze vereniging wordt gekozen door de eigenaren. Alle eigenaren betalen een bijdrage aan de VVE, waarvan de hoogte door het bestuur in een vergadering wordt vastgesteld.

Sinds 1 januari 2018 dient de VVE ervoor zorg te dragen dat jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het wooncomplex voor het reservefonds wordt bestemd. Dit bedrag mag anders zijn als de VVE een meerjarig onderhoudsplan opstelt met vastgestelde bijdragen van de eigenaren aan het reservefonds.
De eigenaren bezitten als lid van de VVE ieder een deel van dit reservefonds en dienen daarover inkomstenbelasting te betalen. Het aandeel van een eigenaar in dit reservefonds wordt bij verkoop van het appartement overgedragen aan de nieuwe eigenaar en is een onderdeel van de koopsom voor het appartementsrecht.

De VVE mag sinds 1 januari 2018 ook geldleningen afsluiten in het kader van het beheer van het gebouw. Zoals alle verenigingen is ook de VVE aansprakelijk voor deze lening. Als de VVE niet aan de verplichtingen kan voldoen, worden de eigenaren voor hun deel aansprakelijk gesteld. Deze aansprakelijkheid gaat bij verkoop over op de nieuwe eigenaar. Voorwaarde hierbij is dat de nieuwe eigenaar hiervan op de hoogte wordt gesteld.

De notaris vraagt bij de overdracht van een appartementsrecht de volgende informatie op bij de penningmeester van de VVE:
– de hoogte van de verschuldigde bijdrage van de verkoper aan de VVE;
– het aandeel van de verkoper in het reservefonds;
– of de verkoper alle bijdragen heeft betaald;
– de geldleningen die de VVE heeft afgesloten;
– voor welk gedeelte van deze leningen de verkoper aansprakelijk is.
Deze informatie wordt aan de notariële akte van overdracht gehecht.

Wilt u meer weten over appartementsrechten en Vereniging van Eigenaars, dan bent u van harte welkom op mijn kantoor. Een afspraak bij u thuis kan natuurlijk ook.

Add Comment