Wie geld wil lenen bij de bank voor het kopen van een woning moet aan strenge voorwaarden voldoen. Soms kunnen ouders hun kinderen helpen met behulp van een zogenaamde familiehypotheek.

Ouders kunnen hun kind de gehele koopsom voor de woning lenen of een gedeelte. In dat laatste geval leent het kind de rest bij de bank.

Als de ouders vermogend zijn, kan het kind de gehele koopsom bij de ouders lenen. In dat geval werkt een familiehypotheek ongeveer hetzelfde als een hypotheek bij een bank.

Je maakt samen afspraken over rente, aflossing en looptijd. Als het kind de rente wil aftrekken voor de inkomstenbelasting, is vereist dat de lening in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Óf door lineaire aflossing danwel door middel van annuïteiten.

Om schenkbelasting te voorkomen moet verder een zakelijke rente worden afgesproken. Dat is een rente die een kind ook bij een bank zou moeten betalen.
De lening dient schriftelijk te worden aangegaan.

Als de bank niet meer dan honderd procent van de waarde van de woning wil financieren, kunnen ouders bijvoorbeeld de bijkomende kosten of gewenste verbouwingskosten aan hun kinderen lenen.

Maar let op! De bank telt de schuld die het kind bij de ouders heeft wel mee bij de berekening van het bedrag dat het kind mag lenen. Het is mogelijk dat de bank daarom alsnog een streep zet door de lening bij de bank omdat het inkomen niet genoeg is om beide leningen te financieren.

De rente die de ouders van hun kind ontvangen, levert misschien meer op dan de rente die ze anders op hun spaargeld zouden ontvangen. Maar, sinds 1 januari 2023 wordt het vermogen bij de ouders wel zwaarder belast voor de inkomstenbelasting. Het spaargeld hebben ze namelijk omgezet in een vordering op hun kind, waardoor ze in box 3 meer inkomstenbelasting gaan betalen.

Een familiehypotheek is niet zonder risico. Het gaat namelijk om een groot geldbedrag en een lange looptijd. De ouders moeten het geld dus wel kunnen missen en nog een veilige buffer overhouden.

Als de ouders een hypotheekrecht op de woning van hun kind willen krijgen, moet een en ander in een notariële akte worden vastgelegd. De ouders krijgen de woning van het kind daarmee als onderpand tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening.

Ouders kunnen hun kinderen vervolgens gaan schenken door bijvoorbeeld jaarlijks een gedeelte van de lening kwijt te schelden of de door de kinderen te betalen rente aan hen terug te schenken.

Dit kan erfbelasting besparen wanneer de ouders overlijden.

Mocht de familiehypotheek tot de mogelijkheid behoren laat u zich dan goed informeren.

Wij leggen de gemaakte afspraken graag voor u vast. Duidelijke afspraken kunnen veel narigheid binnen de familie voorkomen.