Trouwen en geregistreerd partnerschap
Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Voor echtgenoten die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt het nieuwe wettelijke stelsel. De echtgenoten trouwen dan niet meer in de algehele gemeenschap van goederen, maar in de wettelijke gemeenschap van goederen. Niet alle goederen en schulden van de echtgenoten gaan behoren tot de wettelijke gemeenschap van goederen. Alle goederen en schulden welke de echtgenoten al voor het huwelijk hadden, vallen buiten de wettelijke gemeenschap. Schenkingen en erfenissen ook.

Het is belangrijk dat aan het einde van het huwelijk nog kan worden vastgesteld welk vermogen van ieder van de echtgenoten eigen vermogen is en wat gezamenlijk vermogen is. Echtgenoten die onder het nieuwe wettelijk stelsel trouwen, adviseren wij een goede administratie voeren. Ook is het verstandig om voorafgaande aan het huwelijk bij notariële akte vast te leggen welke goederen en schulden tot het eigen vermogen behoren. Op die manier is bij echtscheiding (en overlijden) duidelijk welke goederen en schulden buiten de gemeenschap van goederen zijn gebleven en welke dus niet met de andere echtgenoot gedeeld hoeven te worden.

We merken dat veel mensen denken dat het opstellen van huwelijksvoorwaarden nu niet meer nodig is. In elke situatie zal beoordeeld moeten worden of het toch beter is huwelijksvoorwaarden op te maken. De nieuwe regeling kent behoorlijk wat bijzonderheden waardoor een adviesgesprek met een specialist aan te raden is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de echtgenoten een onderneming heeft of eigen geld heeft gestoken in de gezamenlijke woning. Als echtgenoten liever tijdens het huwelijk alles gezamenlijk willen hebben (net als onder het stelsel van voor 1 januari 2018) dan kan dat door middel van huwelijksvoorwaarden! En als de echtgenoten hun eigen vermogens strikt gescheiden wensen te houden, ook dan blijven huwelijksvoorwaarden een vereiste.

Samenwonen
Woont u samen zonder te trouwen of een geregistreerd partnerschap? Dan heeft de wet niets voor u geregeld. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden in principe gescheiden blijven. U erft ook niet van elkaar. Als u geen samenlevingscontract heeft, kan dat leiden tot vervelende gevolgen bij overlijden of het verbreken van de relatie.

Wij begeleiden u bij het maken van een samenlevingsovereenkomst, die er voor zorgt dat er een duidelijke regeling wordt gemaakt over alle juridische en fiscale gevolgen van het samenwonen.