Uw notaris is niet enkel en alleen uw notaris: zij is ook (bijvoorbeeld) een vertrouwenspersoon.

Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van uw huis, het opstellen van een samenlevingscontract of zaken rond uw onderneming.

De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid.

De notaris heeft bij de uitoefening van zijn openbare functie bepaalde verplichtingen.

Ministerieplicht, onpartijdig, geheimhouding
Elke notaris heeft een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden. De belangrijkste zijn:

Iedereen is welkom
Een notaris mag in principe niemand weigeren. De notaris is niet alleen bevoegd, maar over het algemeen ook verplicht zijn diensten aan het publiek te verlenen. Dit heet ministerieplicht. Ook iemand met een crimineel verleden heeft recht op een notaris. Alleen in heel bijzondere omstandigheden mag de notaris een cliënt weigeren.

Altijd onpartijdig
De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. De notaris behartigt de belangen van alle betrokkenen. Ook van betrokkenen met wie de notaris geen rechtstreeks contact heeft.

Alles blijft geheim
Alles wat u aan de notaris vertelt is geheim. De notaris mag niets delen, ook niet met uw (zaken)partner. De notaris moet Belastingdienst, politie en justitie op hun verzoek wel inzicht geven in het betalingsverkeer. Ook is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties op de bankrekening te melden.

Wij vinden het van groot belang dat u zich welkom en thuis voelt in ons kantoor. Wij doen ons uiterste best dicht bij de klant te staan en goed met u mee te denken.