Als je uit elkaar gaat, zit je direct met allerlei vragen. Niet alleen emotionele, maar ook belangrijke zakelijke. Vragen zoals ‘kan ik in het huis blijven wonen?’, ‘hoe zit het met ons pensioen?’, ‘wat regelen we voor de kinderen?’

Is je eigen huis nog wel van jou?
Als je met je ex samen eigenaar bent van een huis, is vaak de eerste vraag of dat huis verkocht moet worden of dat één van jullie in het huis blijft wonen. Als jullie voor dat laatste kiezen wordt via de notaris het huis op naam gezet van de betreffende partner. Daar komt nogal wat bij kijken. De notaris stelt daarvoor een zogenaamde akte van verdeling op. Als het huis ‘onder water staat’, moet de onderwaarde van het huis worden gedeeld. Je bent dus niet zomaar van je hypotheekschuld af, zelfs als jij niet in het huis blijft wonen.

Hoe verdeel je de hypotheek en eventuele overwaarde?
Als jullie huis overwaarde heeft, moet de partner die in het huis blijft wonen, de ander ‘uitkopen’. De hypotheek komt daarna geheel voor rekening van de ex die in het huis blijft. Het is belangrijk om dit snel en duidelijk te regelen om verwarring en ruzies te voorkomen.
MW Notariaat kan je hierbij helpen door de bank te vragen de vertrekkende ex-partner uit aansprakelijkheid te laten ontslaan. De bank beoordeelt deze vraag aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie van de partner die in het huis blijft wonen.

Maar ook de ex die vertrekt moet ergens wonen.
Als de partner die vertrekt een nieuwe woning koopt, is bij de aankoop van dat nieuwe huis, de van de ex-partner ontvangen overwaarde van belang. Dit bedrag heeft mogelijk gevolgen voor de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
Als degene die in het oude huis blijft wonen de ander niet kan uitkopen, dan kunnen ex-partners besluiten het huis voorlopig op hun beider naam te laten staan. Dit heeft juridische en fiscale gevolgen. Wij adviseren je daarom bij ons een overeenkomst te laten opmaken waarin we alles goed vastleggen.

Professioneel advies is van grote waarde bij een scheiding.
Er zijn heel wat belangrijke zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Zo moet bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis vaak nog een verrekening plaatsvinden van ‘eigen geld’ dat door jullie in de woning is gestoken. Ten aanzien van jullie pensioen moet ook het een en ander worden geregeld. Bij levensverzekeringspolissen moet mogelijk de begunstigde worden aangepast. En een eventuele spaarpolis moet ook vaak worden gewijzigd. Ook kan het zijn dat je testament in verband met de veranderde situatie moet worden gewijzigd. Wij kunnen je bij al dit essentiële regelwerk adviseren.

Samenlevingscontract ontbinden?
Als je ongetrouwd hebt samengewoond op basis van een samenlevingscontract, dan moet je dat laten ontbinden als je wilt scheiden. Voor getrouwde partners geldt dat zij alleen bij de rechter hun huwelijk kunnen laten ontbinden. Geregistreerde partners kunnen hun partnerschap buiten de rechter laten ontbinden via de notaris of een advocaat. Gewoon bij de burgerlijke stand. Als jullie echter het gezag hebben over minderjarige kinderen, moet voor de scheiding de rechter er toch aan te pas komen.

Kinderen zijn kwetsbaar. Maak je scheiding zo pijnloos mogelijk.
Woon je samen, ben je getrouwd of geregistreerd als partner. En heb je kinderen. Dan moet je bij de scheiding een zogenaamd ouderschapsplan maken. Daarin maken de ex-partners goede afspraken over zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling. Zodat er geen misverstanden ontstaan waar de kinderen onder lijden.