Notaris
E-mail: m.teunissen@mwnotariaat.nl

Ik ben samen met Welmoed de eigenaar van MW Notariaat, op welk kantoor ik sinds 1 juli 2018 fungeer als notaris.

Na het behalen van de opleiding notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik gaan werken als kandidaat-notaris bij Notariaat Aa en Hunze te Gieten.
In 2011 heb ik de overstap gemaakt naar  het notariskantoor van mr. A.B. Volders te Grootegast. Op beide kantoren heb ik ruime ervaring opgedaan op alle rechtsgebieden. Daarnaast heb ik op het kantoor te Grootegast de laatste jaren veelvuldig waargenomen, waardoor ik voor veel cliënten inmiddels een vertrouwd gezicht ben.

In 2016 kreeg ik de mogelijkheid om het notariskantoor te Grootegast over te nemen en aldaar notaris te worden. Deze stap heb ik samen met Welmoed genomen, mede-eigenaar van MW Notariaat. Welmoed en ik hebben 10 jaar samen gewerkt op het Notariaat Aa en Hunze en hadden reeds lange tijd de wens om samen een notariskantoor te runnen. Per 1 juli 2018 is deze wens gerealiseerd en ben ik tot notaris benoemd te Grootegast.

In het notariaat verricht ik alle voorkomende werkzaamheden. Mijn passie ligt met name bij de familierechtpraktijk, waarbij u vooral moet denken aan testamenten, samenlevingscontracten, huwelijksvoorwaarden, erfrecht/nalatenschappen, levenstestamenten en schenkingen. Daarnaast hou ik mij veel bezig met bedrijfsoverdrachten en verdelingen. Bij mij staat de persoonlijke benadering voorop en ben ik graag een juridische adviseur bij belangrijke momenten in een mensenleven.

Met mijn team zet ik graag voor u de notariële punten op de “i”.

LinkedIn