Wanneer je gaat scheiden, moet er veel geregeld worden. Vooral als je samen een eigen woning hebt. Deze woning zal tussen de ex-partners moeten worden verdeeld. De afspraken over de verdeling van alle bezittingen en schulden worden over het algemeen vastgelegd in een zogeheten ‘echtscheidingsconvenant’. Dit convenant wordt doorgaans opgesteld door een advocaat.

Is de eigen woning op naam van beide partijen geregistreerd bij het kadaster en één van de partijen wenst na de scheiding de woning op naam te krijgen, dan is het noodzakelijk dat de notaris een akte van verdeling opstelt. In deze akte van verdeling wordt de woning toegedeeld aan de verkrijgende partij. Na ondertekening van deze akte door partijen en de notaris zal de akte van verdeling bij het kadaster worden ingeschreven. Over deze levering van de woning hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald als de woning voor tenminste 40% aan de ene partner toebehoort en ten hoogste 60% aan de ander.

Indien op de woning een hypotheekschuld rust, wordt in de akte van verdeling tevens vastgelegd dat de verkrijgende partij daar voortaan voor het geheel voor aansprakelijk is. De notaris vraagt dan aan de bank (geldverstrekker die de hypothecaire geldlening heeft verstrekt) een schriftelijke verklaring dat de ex-partner niet meer zal worden aangesproken voor de hypotheekschuld. Middels deze verklaring zal de vertrekkende partij worden ‘ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid’. Uiteraard zal een bank beoordelen of de verkrijgende partij voldoende vermogend is om de restschuld zelfstandig af te lossen. Indien de hypotheekschuld geheel zal worden afgelost (bijvoorbeeld met een nieuwe hypotheek), vervalt de aansprakelijkheid voor beide partijen. Een dergelijke verklaring hoeft dan niet bij de bank te worden aangevraagd.

Wanneer de woningwaarde hoger is dan de hypotheekschuld, is er sprake van ‘overwaarde’. Deze overwaarde zal tussen partijen moeten worden verrekend. Vaak wordt in het echtscheidingsconvenant bepaald dat deze verrekening via de notaris zal plaatsvinden, dus gelijk oversteken.

Indien blijkt dat geen van partijen in de mogelijkheid is om de woning over te nemen en de woning dus aan een derde zal worden verkocht, geldt het bovenstaande uiteraard niet meer.
Wilt u meer informatie over het verdelen van een woning na echtscheiding, neem dan gerust contact met ons op!